Sessió ordinària 18 de juny de 2008

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
jueves, 19 de junio de 2008
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 22/2008 - Ajuntament d'Alzira

Sessió ordinària 18 de juny de 2008


ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 7 i 14 de maig de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 04/105.- Prorroga del contracte del lloguer local en av. Lluís Suñer núm. 28, per a dependències de serveis socials.

Exp. 08/114.- Prestacions Econòmiques Individualitzades per acolliment familiar simple o permanent en família extensa o afí.

Exp. 08/116.- Sol·licitud d’ingressos en les Residències Municipals de Persones Majors.

CULTURA

Exp. 08/151.24.- Contractació de la gestió del servici de les escoles de primer cicle d'Educació Infantil de titularitat municipal.

Exp. 08/097.53.- Concessió de subvencions de joventut per a l'any 2008.

Exp. 08/237.23.- Sol·licitud, de la Societat Musical d'Alzira, de subvenció per a l'Escola d'Educands.

Exp. 08/219.24.- Preus públics per a la inscripció i realització dels tallers del CFPA Enric Valor, curs 2008/2009.

IDEA

Resultats del servei de Borsa d’Ocupació maig 2008.

Aprovació de les bases que han de regir la selecció de tècnics per al desenvolupament del Programa d’Orientació Professional per a l’Ocupació i l’Autoocupació (Accions OPEA 2008-2009).

Dació de compte de la cinquena programació de cursos gratuïts d’Internet Nivell Mitjà (UMI) i Nivell Bàsic (UBI) del Programa Internauta de la Generalitat Valenciana, exercici 2008.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-26-1107.- Ordenació de gastos núm. 26/08.

Sol·licitud de GEST-PARK de modificació de tarifes ORA 2008.

medi ambient

Exp. 6.0.0.1. 2677/08.- Aprovació de la sol·licitud de subvenció del col·lectiu VACIF i de la proposta d’activitats.

POLICIA LOCAL

Exp. J-122/08.- Sol·licitud de Salvador Pedrós Palomo, com a president del Moto Club Alzira, per a realitzar una carrera motorista el dia 20 de juliol de 2008.

Exp. J-124/08.- Sol·licitud de Bernat Sospedra Zamora, com a president de la Comissió de Festes Sant Cristòfol, per a realitzar les festes el dia 5 de juliol de 2008.

Exp. J-125/08.- Sol·licitud de la falla Sant Joan, per a realitzar una festa amb disco-mòbil el dia 21 de juny de 2008.

Exp. J-126/08.- Sol·licitud del col·legi Sagrada Familia, per a realitzar una volta a peu el dia 20 de juny de 2008.

Exp. J-127/08.- Sol·licitud de José Luis García del Busto González, per a ocupar la via pública amb taules i cadires, en la zona de vianants de la Plaça Corbeill-Essones, núm. 2, Restaurante Gloria Bendita.

RECURSOS HUMANS

Exp. 87/08.- Dació de compte del Decret núm. 171 de Recursos Humans pel qual es ratifica l’acta emesa pel Tribunal Qualificador i s’establix orde de la Borsa de Treball d'Oficial de primera-obrer.

Exp. 88/08.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador i orde de la Borsa de Treball de Conductor de primera-magatzem.

SANITAT

Exp. 53/C/08. Sol·licitud de LACUA (Protectora d’Animals) sobre la utilització d’un local

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 171/06. Sol·licitud de primera pròrroga del contracte “Prestació del servei de conducció del transport públic de passatgers de la ciutat d’Alzira”.

Exp. 61/08 Contractació de publicitat en marquesines per l’entitat Strategia Publicitat i Disseny, SL (maig i juny de 2008).

Exp. 231/08. Escrit d’Aigües de València SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diferents abonats per falta de pagament.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 1418/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Maria Rosa España España. Obres de realització de pou per a reg en Polígon 50 Parcel·la 80 Partida Vallvert.

Exp. 4.1.5.1. 1049/08.- Llicència municipal de primera ocupació per vivenda sítia a la Plaça del Carbó, núm. 1. Sol·licitant: Vileia Urbana, S.L.

Exp. 4.1.5.1. 2185/08.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat a l'Avinguda Josep Pau Margantoni, núm. 89, 91 i 93. Sol·licitant: Recursos Armónicos par la Vivienda, S.A.

Exp. 4.1.5.1. 2356/08.- Llicència municipal de primera ocupació per edifici situat al carrer Poeta Llorent, cantonera Avinguda Pare Castells. Sol·licitant: Tovial La Ribera, S.L.

Exp. 4.1.5.1. 2451/08.- Llicencia municipal de primera ocupació parcial per edifici situat al carrer Pavia, núm. 8. Sol·licitant: Salvador Vila, S.L.

Exp. 4.1.3.0. 3737/06.- Sol·licitud de devolució de taxa de llicència d’obertura per a la venda i reparació de registradores, punts de venda i balances electròniques a l’av. del Parc, núm. 12. Sol·licitant: TPV Levante, S.L.

Exp. 4.1.3.1. 1407/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Macrosnacks, S.L. Magatzem de centre logístic i aparcament de vehicles al camí Sant Bernabé, s/n.

Exp. 4.1.3.1. 2433/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Julio Monterrubio Fernández. Taller artesanal faller al c/ en projecte, s/n, nau 15, Polígon Industrial Fracà.

Exp. 4.1.3.2. 1344/07.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Rosa Tormo Aparici. Activitat de menjars per a endur al c/ Hort dels Frares, núm. 55, baix 2.

Exp. 4.1.3.2. 147/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: José Luis Martínez Moreno. Clínica dental al c/ Pare Castells, núm. 14, baix-dreta.

Exp. 4.1.3.2. 361/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Olvido Solaz Vidal. Quiosc amb venta de pirotècnia al c/ Francisco Arbona, núm. 1, baix, dreta-2.

Exp. 4.1.3.2. 449/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Fbex Promo Inmobiliaria, S.L. Aparcament per a ús privat al c/ Joanot Martorell, parcel·la 102, Tulell.

Exp. 4.1.3.2. 452/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: José Antonio Pérez Alós. Fabricació i muntatge de mobles de bany a l’av. Llibertat d’Ensenyança, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 626/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Fruver Amalio, S.L. Activitat de depòsit de fruites i caixons per a les fruites a la Ronda Barrablet, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 999/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Cooperativa Hortofrutícola de Alzira-Alzicoop, Coop. V. Ampliació d’estació de servici amb rentat de vehicles a l’av. Carcaixent, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 1253/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Bondelicious, S.A. Magatzem de manipulació de productes hortofrutícoles a l’av. Llibertat, s/n, Polígon Industrial Ctra. Albalat.

Exp. 4.1.3.2. 1317/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Macrosnacks, S.L. Activitat d’oficines al camí Sant Bernabé, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 1397/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Dialsur, S.A. Venda a l’engròs de productes alimentaris i parament per a la llar al sector de l’hostaleria a la ctra. d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 2806/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Jesús Urbano Fernández. Activitat de comerç de menjars per a endur al c/ Santa Teresa, núm. 11-baix.

Exp. 4.1.3.2. 2825/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Imper-Jiménez, S.L. Activitat d'emmagatzemament de materials d’impermeabilització per a la construcció a la Ciutat del Transport, parcel·la A-26b.

Exp. 4.1.3.3. 1936/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Florin Ioan Purcar. Café-bar al c/ Cristóbal Monterde, núm. 21.

Exp. 4.1.3.3. 2572/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Juan Vicente Montesinos Caballero. Bar al c/ Hort dels Frares, núm. 55-baix.

Exp. 4.3.1.0. 105/07.- Infracció d’activitat. Amena Retevisión Móvil, S.A. Instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil al polígon 18, parcel·la 30 de La Barraca d’Aigües Vives, Col·legi British Aigües Vives.

Exp. 3.3.0.0. 1770/08.- Recepció de les obres i devol·lució de fiança a Proena, S.L. constituïda per respondre de les obres “Reparació camí de San Bernabé”.

Exp. 7.4.0.0 98/05.- Subvenció de primera vivenda presentada per Dolores Monerri Hernández i Adrián Pascuta. (Anul·lació per venda de la vivenda situada al carrer Camilo Dolz número 1-31-3ª).

Exp. 7.4.0.0 157/05.- Subvenció de primera vivenda presentada per José Miguel Ramos García i Sandra Fabregues Calatayud (anul·lació per venda de la vivenda situada al carrer  Àngel de l’Alcàsser número 47-1º-2ª).

Exp 7.4.0.0 1794/08.- Recurs de reposició presentat per Mbaye Sow, contra la resolució de la Junta de Govern Local de 20 de febrer de 2008.

Exp 7.4.0.0  2339/08.-Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Marcelino Fernández Pellicer. Vivenda situada a l’avinguda Pare Castells número 67-3º-6ª.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

 

 

 

LA ALCALDESA

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal