Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
viernes, 12 de junio de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 24/2009. Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 10 de juny de 2009


ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/117.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària

Exp. 09/093.- Inici i aprovació de l’expedient de contractació de la gestió del programa d’activitats dels centres municipals de persones majors “Antonia Cerdà i Pedro García”

CULTURA

Exp. 09/263.45.- Autorització d'ús en precari de local compartit a la Falla avinguda Lluís Suñer i a la Comissió de Festes Mare de Déu dels Àngels.

Exp. 09/070.53.- Concessió de subvencions de joventut per a l'any 2009

IDEA

Compensació dels salaris de l’alumnat/treballadors del Taller d’Ocupació “T’ESTIME II” al SMI fixat per a l’any 2009.

Exp.08/09 Dació compte de l'aprovació de l’acta de selecció i contractació dels treballadors  per al desenvolupament del projecte “Manteniment i millora de l’entorn natural d’Alzira front als incendis forestals” del programa PAMER 2009.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-22-1107.- Ordenació de gastos número 22/09.

Exp. 2009-16-1100.- Modificació de crèdits número 16/09 del pressupost general vigent, per generacions de crèdits.

Dació de compte de la interlocutòria del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 6 de València, acordant la inadmissibilitat del recurs de reposició contra liquidació de l’ICIO, presentada per EUROURBI, SL.

Revisió de preu del contracte subscrit amb l’entitat RAMON FLOR, SL, per a la prestació del servici de desratització, desinfecció i desinsectació d’edificis municipals, col·legis públics i altres.

POLICIA LOCAL

Exp. J-115/09.- Sol·licitud d’Ángel Eugenio Lozano Pérez, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Pare Castells, Bar Tres Hermanos.

Exp. J-116/09.- Sol·licitud de José Fernando Cortés Navalón, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Mare de Déu del Lluch núm. 19, Bar Tarzan.

Exp. J-117/09.- Sol·licitud d’Ángel Vicente Escutia Riera, d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Josep González núm. 38, Bar Capricho.

Exp. J-118/09.- Sol·licitud de la falla Sant Joan per a celebrar una festa el dia 20-06-09.

Exp. J-119/09.- Sol·licitud de la falla Camilo Dolz para celebrar una festa el dia 20-06-09.

Exp. J-120/09.- Sol·licitud de la Confraria Maria Immaculada i Sant Lluís Gonzaga per a fer un sopar al carrer Purísima el dia 20-06-09

RECURSOS HUMANS

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de Triennis del personal funcionari i/o laboral fix amb efectes econòmics de juny del 2009.

Exp. 311/08.- Dació compte de les actes del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’administratiu pel torn de promoció interna i proposta de nomenament.

SANITAT

Exp. 46/I/09.- Incoació d'expedient sancionador a José Salvador Navarro Rodrigo, per incompliment de l'art. 9é del Decret 145/2000 del Govern Valencià, pel qual es desplega la Llei 50/1999.

Exp. 47/I/09.- Incoació d'expedient sancionador a Josefa Fernández Pastor per incompliment de l'art. 9é del Decret 145/2000 del Govern Valencià, pel qual es desplega la Llei 50/1999.

Exp. 72/C/09.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per J. Vicente Fayos Pedrós.

Exp. 73/C/09.- Solars insalubres sitis entre l'Institut Rei En Jaume i organisme del SERVEF i altres en el cantó de Joan Bosco.

Exp. 83/C/09.- Comunicació de la Direcció General de Salut Pública sobre la posada en funcionament de la font de la Plaça del Regne.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 430/08.- Anul·lació de la llicència municipal per a realitzar la venda ambulant en el mercat setmanal a Bernardo Boquera Giménez, parada núm. 44.

Exp. 430/08.- Anul·lació de la llicència municipal per a realitzar la venda ambulant en el mercat setmanal a Sebastiana Ruano Hernández, parada núm. 302.

Exp. 120/09.- Contractació del servei de manteniment del sistema instal·lat per la gestió de la estació meteorològica i del servei de manteniment de la predicció meteorològica en la pàgina web de l’Ajuntament.

Exp. 138/09.- Escrit de Graciano Mascarell Martínez, en què sol·licita la renuncia a la concessió de les parades núm. 62 i 64 del Mercat d’Abastos Municipal.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 1888/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: S. Almela- N. Almela, S.L. Xarxa subterrània trifàsica de baixa tensió 3X 400/230V, i subministrament a 9 abonats desde el CT OU existent en c/ Benimuslem, núm. 4, fins al CGP 10, en edifici de vivendes en c/ Dr. Ferran, núm. 18.

Exp. 4.1.1.0. 2373/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: José Miguel Mengual Serra. Demolició de semisoterrani i instal·lació de casa de jardí prefabricada, en c/ Mestre Perales, núm. 5 B.A.V.

Exp. 4.1.1.0 2423/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant Construcciones Alcañiz Llorens, S.L. Construcció de LEBT tipo RV 3 X 240/150 mm2 que partirà del CT Iberdrola Benimuslem 4, situat en la c/ Benimuslem, núm. 4, i transcorrerà per c/ Benimuslem, en c/ Dr. Ferran i per av. José Pau Margantoni, fins la caixa esquema CGP-10 a instal.lar en l'edifici de vivendes situat en l'av. José Pau Margantoni, núm. 24. En el seu transcurs per la c/ Benimuslem i c/ Dr. Ferran, transcorrerà per la canalització entubada existent.

Exp. 4.1.2.0. 669/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Ribera Baixa Algemesí, S.L. Enderroc de nau industrial entre mitjaneres en carrer Pintor Teodoro Andreu, núm. 15.

Exp. 4.1.2.0. 758/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Forn i Pastisseries  C. Llinares, S.L. Adecuació de nau per a indústria de pa, pastisseria, brioxeria i galetes en carrer Peraires, nau 16 del Polígon Industrial Fraca.

Exp. 4.1.2.0. 1439/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Legalització d'habitatge unifamiliar entre mitjaneres i elevació de planta segona per a cambra en carrer Milagros Vélez, núm. 26 de la Barraca d’Aigües Vives.

Exp. 4.1.2.0. 1501/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Hijos de Timoteo Díaz, S.L. Construcció de nau industrial sense ús específic en parcel·la D-1 (B) del Sector PPI-08 (Ciutat del Transport).

Exp. 4.1.2.0. 1545/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Isabel María Pau Martí. Reforma d'habitatge unifamiliar entre mitjaneres en carrer Hospital, núm. 27.

Exp. 4.1.2.0. 1690/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Shoghik Yeghoyan. Reforma de local comercial destinat a restaurant en carrer Prior Morera, núm. 10- baix cantonada amb carrer Dolores Ibarruri.

Exp. 4.1.2.0. 1792/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Inmolimar, S.L. Ampliació de nau industrial sense ús específic en polígon Industrial ctra. de Albalat, s/n, cantonada PPI02-núm. 1 (parcel·la Transportes Mazo).

Exp. 4.1.2.0. 1810/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Manuel Castellanos Sánchez. Habilitació de local comercial per a casal, barra amb forats de 3 m2 i pintura del local per a falla Tulell Avinguda, en carrer Santa Teresa, núm. 47.

Exp. 4.1.3.0. 1660/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Cavifra 102005, S.L. Òptica al carrer Benito Pérez Galdós núm. 15 cantonada carrer Santa Rita.

Exp. 4.1.3.1. 2344/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Erfis Solar, S.L. Solarium-Saló de bellesa, al carrer Gandia núm. 21-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1579/06.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Juan Francisco Verdeguer Carrasco. Cafeteria-Pastisseria al carrer Dolores Ibarruri núm. 7-baix.

Exp. 4.1.3.2. 106/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: One Fitness Club, S.L. Instal·lacions esportives a l’avinguda dels esports, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 905/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Salones de Juego Play & Win, S.L. Saló de jocs-cafeteria al carrer Pare Castells núm. 49.

Exp. 4.1.3.2. 2731/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Seguros Groupama Seguros y Reaseguros. Activitat d’oficina comercial a l’avinguda Hispanitat núm. 5.

Exp. 4.2.2.0. 2352/09.- Informació urbanística parcel·la 23, polígon 66, partida Corral de Tarín. Sol·licitant: Juan Martínez Godino.

Exp. 4.3.0.0. 2298/04.- Alçament de la suspensió de la ordre de demolició d’obres sense llicència consistents en la construcció d’habitatge unifamiliar en polígon 22, parcel·la 21 de la partida la  Solana (B.V.A). Promotor: Pedro Flores Saines.

Exp. 4.3.0.0. 423/09.- Arxiu de l’expedient d'inici de la restauració de la realitat física alterada per Manuel Moliner Valencia per obres d’elevació de planta d’uns 30 m2 en habitatge unifamiliar en carrer La Unió, núm. 84.

Exp. 4.3.0.0. 1593/09.- Ordre de demolició d’obres sense llicència i inici de procediment sancionador consistents en la construcció d'habitatge d’uns 70 m2 de dos plantes i terrassa coberta d’uns 40 m2 en polígon 50, parcel·la 185. Promotor: Ricardo Martínez Garrigues.

Exp. 4.3.0.0. 2472/09.- Arxiu de l’expedient de restauració de la legalitat urbanística alterada i expedient sancionador, per obres de construcció de terrat adossat a habitatge contigu de 4 x 7 metres en el polígon 50, parcel·la 145. Promotor: Amelia Gomis Roig.

Exp. 4.3.1.0. 2763/09.- Audiència prèvia a la clausura d’activitat. Albelimp Limpiezas, S.C.P. Oficina de serveis de neteges integrals, al carrer Major Sant Agustí núm. 15-baix.

Exp. 4.4.3.0. 2499/09.- Ordre d´execució. Caiguda d´enderrocs edifici plaça Germanies, núm. 1. Responsable: Comunitat de propietaris.

Exp. 4.4.3.0. 2723/09.- Ordre d´execució. Parcel·la en estat d´abandó en avinguda Drets Humans. Responsable: Maria Nieves Pellicer Ferris.

Exp. 4.4.3.0. 2724/09.- Ordre d´execució. Filtracions d´aigües residuals a la via pública en plaça del Regne. Responsable: Comunitat de propietaris edifici Cid.

Exp. 7.1.0.0. 845/98.- Execució de la interlocutòria d'1 de desembre de 2006, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, recaigut en el recurs núm. 2/299/98, interposat per Milagros Solana López.

 Exp. 2.7.1.0. 1328/09.- Aprovació de la primera certificació del Programa d’Actuació Integrada del sector “Hort de Galvañon” presentada per l’agent urbanitzador “Agrupació d'Interés Urbanístic “Hort Galvañon”.

Exp. 2.2.1.0. 0969/09.- Aprovació de la liquidació específica de càrregues d’urbanització del sector de sòl urbanitzable “PPI-08”.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

L’ALCALDESSA

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Comentarios de nuestros usuarios a esta noticia

Pepero - 17/06/2009
Aço si que es una junta ben feta!, habeu vist que aseat tots els punts del dia? Com Deu mana, i després digeu que no fan faena els politics? Tot aço ho tenen que fer en una semana

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal