Sessió ordinària 20 de maig de 2009

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
miércoles, 20 de mayo de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 21/2009 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 20 de maig de 2009


ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/097.- Sol·licitud ingrés en centre de dia.

Exp. 09/098.- Sol·licitud ingressos en les residències municipals de tercera edat.

Exp. 09/099.- Ajudes a agents de la xarxa de mediació d’agència valenciana de lloguer 2009 de la Conselleria de Medi Ambient, Urbanisme, Aigua i Vivenda.

Exp. 09/100.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

CULTURA

Exp. 08/489.52.- Ludoteca d'Estiu de l'1 al 12 de juny, dins del programa d'Oci i Temps Lliure del SARC (Diputació de València).

Exp. 09/213.14.- VIII Festival Spanish Brass Alzira i preu públic.

Exp. 09/216.16.- Informe del director del Museu Municipal sobre donació d'un quadre del pintor Fernando López Amador.

IDEA

Aprovació Jornada de convivència de l’alumnat del Taller d’Ocupació T’ESTIME II amb el Taller d’Ocupació REDOVAN V.

Exp. 20/09.- Aprovació de les bases específiques del programa d’ajudes municipals a la creació d’empreses en Alzira per a l’exercici 2009.

Exp. 22/09.- Dació compte de l’adhesió al projecte MI AFIC: versions locals del portal del comerciant www.portaldelcomerciante.com de la Conselleria, d’Indústria, Comerç, i Innovació.

Exp. 13/09.- Dació compte notificació aprovatòria de la subvenció de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació per al desenvolupament del curs PFE Horticultor i preselecció de l’alumnat.

Exp. 21/09.- Aprovació de les bases específiques del programa d’ajudes municipals a la inserció laboral per a l'exercici 2009.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-19-1107.- Ordenació de gastos número 19/09.

MEDI AMBIENT

Exp. 6.2.0.0. 1228/09.- Dació compte del decret núm 50 d’Urbanisme-Medi Ambient sobre resolució a la sol·licitud de suspensió de l’execució de l’acte administratiu impugnat per mitjà de recurs de reposició interposat per la mercantil “Alimentos Fritos, S.L.” contra l’Acord de Junta de Govern de data 11 de març de 2009 pel que se li imposa sanció per infracció a l’Ordenança Municipal de Clavegueram i Aigües Residuals.

Exp. 6.2.0.0. 1228/09.- Resolució del recurs de Reposició interposat per la mercantil “Alimentos Fritos, S.L:” contra l’Acord de Junta de Govern de data 11 de març de 2009 pel que se li imposa sanció per infracció a l’Ordenança Municipal de Clavegueram i Aigües Residuals.

Exp. 6.2.0.0. 1248/09.- Imposició de sanció a la mercantil “Fomento y Reciclaje de Plásticos, S.L.” per infracció a l’Ordenança Municipal de Clavegueram i Aigües Residuals.

POLICIA LOCAL

Exp. J-99/08.- Dació compte de la liquidació de la quota corresponent a Alzira del servei AMBICI.

Exp. J-97/09.- Sol·licitud de Cimpeanu Daniel d’autorització municipal per a instal·lar una carpa en la plaça Carbó.

Exp. J-98/09.- Sol·licitud de Rafael Landete Gómez d’ocupació de via pública amb taules i cadires al carrer Francisco Oliver núm. 15, Cafeteria Corner.

Exp. J-99/09.- Sol·licitud de la comissió de festes Cristo de l’Alborxí per a celebrar les festes del 25 al 28 de juny de 2009.

Exp. J-100/09.- Sol·licitud de la comissió de festes El Salvador per a celebrar les festes de l’1 al 10 d’agost de 2009 i poder sopar els divendres del mes de juliol al carrer.

Exp. J-101/09.- Sol·licitud de la comissió de festes Arrabal de Santa Maria per a celebrar les festes del 2 al 9 d’agost de 2009

RECURSOS HUMANS

Exp. 118/09.- Dació compte de l'adhesió de l’Ajuntament d’Alzira al programa “La Dipu et Beca” i aprovació de les Bases Reguladores de la selecció d’estudiants.

Exp. PERSONAL.- Proposta de Complement de Productivitat a la funcionària interina Mª Teresa Pons Osca.

SANITAT

Exp. 66/C/09.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per Bernardo Murgui Pocovi.

Exp. 67/C/09.- Sol·licitud de llicència municipal per a la tinença d'animals perillosos, realitzada per Alvaro Murgui Noguera.

Exp. 144/C/08.- Recurs de reposició presentat per Carlos Guillart Sanz a la denúncia del SEPRONA, per no disposar l'establiment que regenta, la botiga d'animals D. Periquito, d'inscripció en el registre de nucli Zoològic, ni anotar les altes i baixes dels animals en el llibre de registre de moviments.

Exp. 145/C/08.- Recurs de reposició a l'acord de 24 de febrer del 2009 de la Junta de Govern Local, sobre l'orde d'execució a una vivenda insalubre en la c/ Jaime d'Olit, 45, 3r, 9a.

SECRETARIA

Exp. S-008/09.- Contractació del subministrament de borses de menjar per a facilitar el dia de les Eleccions de Diputats al Parlament Europeu que se celebraran el dia 7 de juny de 2009.

Exp. S-008/09.- Contractació de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil derivada dels panells i pancartes de propaganda electoral de les pròximes Eleccions de Diputats al Parlament Europeu del 7 de juny de 2009.

Exp. P-098/08.- Recurs de reposició formulat per Alberto Giordani Licari, en representació de Ana Mª Alonso Ramos, contra acord adoptat per la Junta de Govern Local de 17-12-08 sobre reclamació patrimonial.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 171/06. Sol·licitud de segona pròrroga del contracte prestació del “Servei de conducció del transport públic de passatgers de la ciutat d’Alzira”.

Exp. 81/07.- Escrit de Daniel Albert Estellés, sol·licitant la baixa de la concessió anual de l’ús i gaudi de la parada núm. 3, del Mercat d’Abastos Municipal.

Exp. 11/09.- Escrit d’Aguas de Valencia, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a un abonat per falta de pagament.

Exp. 47/09. Adjudicació provisional de la contractació del “Subministrament i manteniment de dos màquines fotocopiadores per als departaments de Secretaria i Recursos Humans.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 3235/08.- Sol·licitud de devolució de fiança, en concepte de garantia per obres de construcció de línia elèctrica de baixa tensió tipus RV 3X240/150 MM2, en Plaça Germanies, C/ Vicente Olmo, C/ Santa C/ Reis Catòlics. Sol·licitant: Promociones Creu del Cardenal, S.L.

Exp. 4.1.1.0. 950/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Promociones y Desarrollos Creaziona Levante, S.L Reiteració obertura illa de cases 11 per a acometre aigua per a piscina en illa de cases 11 Urb. El Racó.

Exp. 4.1.1.0. 2434/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: MACEDER, S.L Tanca perimetral de parcel·la B-4 (PAI04-ARI04-UEI042).

Exp. 4.1.2.0. 2649/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Bernardo Blay Enguix. Enderroc de dos edificacions unifamiliars existents en carres Cervantes, núm. 38 i carrer San Francesc, núm. 32.

Exp. 4.1.3.0. 1012/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Lingzhi Ye. Quiosc, venda de material escolar, papereria i premsa al carrer Senyera Valenciana, núm. 1-A.

Exp. 4.1.3.0. 1058/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Union Profesional de Autoescuelas de Valencia. Oficines administratives al carrer Riola núm. 15-1-1.

Exp. 4.1.3.0. 1668/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Li Zhu. Venda d’articles de regal i complements al carrer Pere Esplugues núm. 137-baix-esquerra.

Exp. 4.1.3.0. 1668/09.- Autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Li Zhu. Venda d’articles de regal i complements al carrer Pere Esplugues núm. 137-baix-esquerra.

Exp. 4.1.3.0. 1964/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Carmen Pilar Gil Sanchis. Centre d’ensenyament no reglada al carrer Major Sant Agustí núm. 27.

Exp. 4.1.3.0. 2503/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Marta Boluda Peris. Saló de bellesa al carrer Francesc Oliver  Alcalde, núm. 26-baix-dreta.

Exp. 4.1.3.1. 1558/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Pretec, S.L. Ampliació indústria de prefabricats de formigó, al Polígon Industrial núm. 1, illa 9, Parcel·les H-N.

Exp. 4.1.3.2. 85/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Dorasa, S.L. Ampliació de llicència d’activitat per a indústria alimentària de productes ultracongelats al carrer Sabaters núm. 5, 7 i 9.

Exp. 4.1.3.2. 85/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Dorasa, S.L. Ampliació de llicència d’activitat per a indústria alimentària de productes ultracongelats al carrer Sabaters núm. 5, 7 i 9.

Exp. 4.1.5.1. 2540/09.- Llicència de 1ª ocupació vivenda carrer Murta, nº 37. Sol·licitant: Eliseo Pascual Pérez Furió.

Exp. 4.1.7.0. 2215/09.- Llicència de segregació parcel·la Hort Galvañón. Sol·licitant: Consuelo Ros Sifre.

Exp. 4.3.1.0. 2496/09.- Audiència prèvia a la clausura d’activitat. Fayos y Tarraga, C.B. Cafeteria-Cervesseria al carrer Cristòfol Monterde núm. 35.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal