Sessió ordinària 11 de març de 2009

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
miércoles, 11 de marzo de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 10/2009 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 11 de març de 2009


ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/050.- Sol·licitud del servici d’Ajuda a Domicili.

Exp. 09/051.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

Exp. 09/052.- Sol·licitud provisional del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

AGRICULTURA

Exp. 6.0.0.1. 821/09.- Sol·licitud a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge d'autorització d'esperes nocturnes al Club Esportiu de Caça i Tir "Sant Bernat".

CULTURA

Exp. 09100.22, i 09/101.22.- Sol·licituds, a la Conselleria d'Educació, d'ajudes per al desenvolupament de programes de qualificació professional inicial per al curs 2009-2010.

Exp. 09/105.43.- Subvencions a comissions falleres que no disfruten de casal faller cedit per l'Ajuntament.

Exp. 09/111.49.- Autorització de la disparada de focs artificials (mascletades), organitzats per la Junta Local Fallera, amb motiu de les festes falleres.

Exp. 09/106.14.- Programació cultural Primavera 2009, Trobada de Pallassos, Música al Claustre i preu públic per a assistència als espectacles.

Exp. 08/487.52.- Tallers del SARC 2009.

Exp. 09/112.24.- Concert Centre Educatiu-Empresa per a la realització de pràctiques formatives en centres de treball, entre l'IES Vicente Blasco Ibáñez de Valencia i l'Ajuntament d'Alzira.

Exp. 09/087.34.- Modificació del conveni de col·laboració esportiva entre la Federació Espanyola d'Halterofília i l'Excel·lentíssim Ajuntament d'Alzira, aprovat en Junta de Govern Local de 24-02-2009, Punt 5é).

IDEA

Dació compte de la sol·licitud d’accions formatives del programa de cursos de formació professional ocupacional per a l’any 2009 a l’Empresa Pública de la Diputació Valenciana “Impuls Econòmic y Local, S.A.” (IMELSA).

Proposta d’aprovació de la subscripció d’un conveni de col·laboració entre l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Alzira i entitats col·laboradores per a l’execució de taller d’ocupació “Treball amb solidaritat”.

Sol·licitud de recolzament per a obtenir la qualificació I+E d’un nou centre de treball d’Agustín Blasco Albuixech en qualitat d’administrador de Tableros de Levante, S.A.

Dació de compte del viatge a la reunió del grup de  direcció del Projecte Europeu Weed ”Mujeres, emprendedurismo y empleo en desarrollo local” per agent de desenvolupament local de l’Ajuntament d’Alzira.

INTERVENCIÓ

Exp. 2009-4-1100.- Modificació de crèdits número 4/09 del Pressupost General vigent, per generacions de crèdits.

MEDI AMBIENT

Exp. 6.2.0.0. 1228/09.- Imposició de sanció a la mercantil Alimentos Fritos, S.L. per infracció a l’Ordenança Municipal de Clavegueram i Aigües Residuals.

POLICIA LOCAL

Exp. J-40/09.- Sol·licitud de Vicente Santamartin Vázquez d’ocupació de via pública amb taules i cadires en l’avinguda Luis Suñer núm. 1, Café Cream.

Exp. J-43/09.- Sol·licitud de Francisco Javier Navarro Martin, d’ocupació de via pública amb taules i cadires en el carrer Pare Castells núm. 14, Bar Amadeus.

Exp. J-44/098.- Sol·licitud de la Parròquia de la Mare de Déu de Lluch per a instal·lar una caseta de venda de bunyols en la plaça Major.

Exp. J-45/09.- Sol·licitud de Exa de la Ribera, S.L., d’ocupació de via pública amb taules i cadires en el carrer Faustí Blasco núm. 10, Restaurant “Tapas i +”

Exp. J-46/09.- Sol·licitud de Amparo Lillo Cerdá, d’ocupació de vía pública amb taules i cadires en el carrer Faustí Blasco núm. 8, Cafés Valiente.

RECURSOS HUMANS

Exp. 81/09.- Horari Faller. Exercici 2009.

Exp. PERSONAL.- Canvi de la naturalesa jurídica de la relació de servici mantinguda amb Teresa Oliver Climent, psiquiatra a temps parcial.

Exp. PERSONAL.- Pròrroga de la situació en comissió de servicis de la funcionària Ana Isabel Sanchez Amat.

SANITAT

Exp. 24/A/09 Informe remés per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge sobre les fonts del Garrofer, Lucera, Nueva i Murta.

Exp. 27/C/09 Anàlisi d’aigua potable presentat per l’empresa concessionària “Aguas de Valencia S.A.”

SECRETARIA

Exp. P-168/08.- Reclamació formulada per Vanessa Castelló Alonso per danys en vehicle per l’existència d’enfonsaments en el Camí de la Casella direcció Urbanització El Racó.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 384/08.- Adjudicació provisional del servei de “Manteniment i revisió de les instal·lacions elèctriques dels locals de pública concurrència municipal”.

Exp. 388/08.- Adjudicació provisional del servei de “Manteniment dels centres de transformació municipal”.

Exp. 7/09.- Inici expedient de contractació per a l'explotació del restaurant-bar i servici de manteniment, neteja i conservació de totes les instal·lacions de la Casella, de propietat de l’Ajuntament d’Alzira.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.0.0.1. 1324/09.- Sol·licitud devolució d’aval bancari en concepte de garantia d'excés d’aprofitament urbanístic en polígon de ctra. Albalat. Sol·licitant: Roda Ibèrica, S.A.

Exp. 4.0.0.1. 2043/09.- Sol·licitud devolució d’aval bancari per obres consistents en la construcció de dos soterranis d'aparcament en c/ Benito Pérez Galdós, cantó amb c/ Bailén. Sol·licitant: Garrigues i Llinares, S.L.

Exp. 4.1.1.0. 1181/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: AGUAS DE VALENCIA, S.A. Obertura i reposició de sanga per a canalització de canonada de polietileno de 80, en c/ Vicente Vidal s/n.

Exp. 4.1.1.0. 1321/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: AGUAS DE VALENCIA, S.A. Connexió a canonada de 300 mm. (muntatge i obra civil a càrrec del peticionari Tableros de Levante S.A.) en Av. Llibertat d’Ensenyança.

Exp. 4.1.1.0. 1322/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: AGUAS DE VALENCIA, S.A. Connexió a canonada de 250 mm (muntatge i obra civil a càrrec del peticionari Iniciativas Blasco Costa, S.L.) en Av. Llibertat d'Ensenyança.

Exp. 4.1.1.0. 1804/09.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant; Primer Grupo Proyectos Inmobiliarios, SL. Connexió a clavegueram de l'edifici siti en la Plaça 1 de Maig, núm. 6.

Exp. 4.1.2.0. 524/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Promociones Creu del Cardenal, SL. Construcció d’edifici de 8 vivendes i locals comercials sense ús específic, en c/ San Roc, nº 15 a 23.

Exp. 4.1.2.0. 839/09.- Modificació de llicència d’obres per a la construcció d’habitatge unifamiliar en carrer Gabriela Mistral, núm. 77. Sol·licitant: Vicente Aparisi Faus.

Exp. 4.1.2.0. 906/09.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Materials de Construcció La Unió, S.L. Reforma i ampliació d’oficines en nau industrial existent en travessia Camí Sant Bernabé (Polígon industrial Sant Bernabé).

Exp. 4.1.2.0.. 1949/07.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció d’edifici plurifamiliar de 78 vivendes, locals comercials i dos soterranis per a aparcament en c/ Projecte nº 12, 13 i 20, illa B2, parcel·la 77-78-79 del Pla Parcial de Millora del Sector Tulell. Sol·licitant: Edificio Atarazana, S.L.

Exp. 4.1.3.0. 3573/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Mª Isabel Chornet Martínez. Comerç al detall de fruites i verdures al carrer Benito Pérez Galdós núm. 61.

Exp. 4.1.3.0. 1560/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Amada Sansaloni Coll. Venda de roba infantil al carrer Benito Pérez Galdós núm. 19.

Exp. 4.1.3.0. 1817/09.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Carpintería Manuel Ballesteros, C.B. Exposició de fusteria al carrer Nord núm. 11.

Exp. 4.1.3.1. 1410/09.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Motos Roca, S.L. Taller de reparació de vehicles automòbils al carrer Severo Ochoa núm. 6.

Exp. 4.1.3.2. 578/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Medical System 2006, S.L. Clínica dental a l’avinguda Sants Patrons núm. 7.

Exp. 4.1.3.2. 968/09.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Caja de Ahorros de Baleares, Sa Nostra. Oficina bancària a l’avinguda Luis Suñer núm. 10.

Exp. 4.1.3.2. 2118/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Excm. Ajuntament d’Alzira. Nucli zoològic del tancat dels cérvols al Paratge Natural de la Casella.

Exp. 4.1.3.2. 2138/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Talleres Ferauto 2008, S.L. Taller de reparació de planxa i pintura de vehicles lleugers al carrer Ronda de Moliners, parcel·la 27 del Polígon Industrial núm. 1.

Exp. 4.1.3.2. 2167/09.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Promociones Urbanísticas Quatro, S.L. Activitat d’aparcament de vehicles al soterrani al carrer Unió, s/n, Les Basses.

Exp. 4.1.3.8. 2166/09.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Hilaturas Presencia, S.A. Transformació de fils a la carretera de Corbera, s/n.

Exp. 4.3.0.0. 2072/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Ampliació de vivenda en dos plantes  en pati existent en c/ Arts Gràfiques, 10. Promotors: Sandra Herrera Guerrero i Cristian Juan Tello.

Exp. 4.3.0.0. 2073/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Ampliació de vivenda en dos plantes  en pati existent en c/ Arts Gràfiques, 8. Promotors: Fernando Vicente Moreno  Oliver.

Exp. 4.3.0.0. 2074/09.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Ampliació de vivenda en dos plantes  en pati existent en c/ Arts Gràfiques, 6. Promotors: Ernesto Oliver Grimaldos.

Exp. 4.3.1.0. 2225/09.- Infracció d’activitat. Banco Guipuzcoano. Oficina bancària a la Plaça Major núm. 55.

Exp. 4.3.1.0. 2226/09.- Infracció d’activitat. Gercos, S.L. Preparació i distribució de menjars per endur-se al carrer Gabriela Mistral núm. 31-baix.

Exp. 4.3.1.0. 2227/09.- Infracció d’activitat. Mª Carmen Hernandez Brines. Bar al carrer Cristòfol Monterde núm. 21.

Exp. 4.4.3.0. 2230/09.- Caiguda d'enderrocs immoble carrer Trafalgar, 28. Responsable: Rafael Bella España.

Exp. 1.0.0.1.- Prestació de conformitat a l’informe redactat pels Serveis Tècnics Municipals amb relació amb la CV-505 (VV-1101) d’Alzira a Sueca.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Comentarios de nuestros usuarios a esta noticia

maruja - 18/09/2009
expongo que las casas que aparecen de la colonia ana sanchis por infraccion urbanistica no son solo esas falta añadir la 2,4,14,16,18y la 20.
anotacion: no hay ninguna de toda la colonia ana sanchis que este sin ampliar el patio trasero

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal