Sessió ordinària 5 de març de 2008

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
jueves, 6 de marzo de 2008
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 9/2008 - Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 5 de març de 2008


ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió del dia 9 de gener de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-129/06.- Dació de compte de l’acord transaccional subscrit entre l’asseguradora Mapfre i Josefa Conejero Peiró per caiguda en c/ Major Santa Caterina, per entropessar amb la base d’una farola.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.0.0.1 882/08.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres consistents en la construcció de 45 naus industrials en parcel·la “D” del sector PPI-03-03 Tisneres. Sol·licitant: Santonja e Hijos, S.L i Sanfeliu y Peris, S.L.

Exp.. 4.0.0.1 883/08.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres consistents en la construcció de 16 naus industrials en parcel·la “D” del sector PPI-03-03 Tisneres. Sol·licitant: Santonja e Hijos, S.L i Sanfeliu y Peris, S.L.

Exp. 4.0.0.1. 1208/08.- Sol·licitud devolució aval bancari per obres de construcció de la nova sede de “Blauverd, S.L” en Sector PPI-03 Tisneres. Sol·licitant: Construccions Blauverd, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 900/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Ana Revert Roca. Habilitació de nau industrial en carrer Dret de Manifestació, nau 6, polígon Industrial Tisneres.

Exp. 4.1.2.0. 902/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: La Heretat, S.A. Ampliació de central hortofrutícola “La Heretat” en carretera d’Albalat, km. 15.

Exp. 4.1.2.0. 1012/08.- Sol·licitud de renúncia de llicència d’obres per a la construcció d’edifici plurifamiliar de 59 vivendes, oficines, locals i places de garatge en carrer Projecte núm. 12, 13 i 20 en Illa B-1, parcel·la 101 del Pla Parcial Tulell. Sol·licitant: Fbex Promo Inmobiliaria, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 1026/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Juan Alberto Martínez Pérez. Construcció de vivenda unifamiliar entre mitjanceres en carrer Santa Llúcia, núm. 7 i 9.

Exp. 4.1.2.0. 1086/08.- Sol·licitud de renúncia de llicència d’obres i devolució d’aval per a la construcció d’edifici plurifamiliar de 23 vivendes en Illa 13-a, parcel·la 99 del Pla Parcial Tulell. Sol·licitant: Europromociones Monteplaya, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 1224/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Mª Raquel Cuenca Piera. Construcció de piscina en parcel·la sítia en carrer Els Ports, núm 1 de la Urbanització “El Racó”.

Exp. 4.1.2.0. 1241/08.- Modificació de llicència d’obres majors per a la construcció de 22 vivendes, locals i garatges en carrer Jaume d’Olid, s/n. Sol·licitant: Construcciones J. Jorques Oliver, S.L.

Exp. 4.1.2.0. 1262/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Jose Manuel Pla López. Rehabilitació interior de vivenda existent en parcel·la 419 del polígon 55 (Partida Cementeri).

Exp. 4.1.2.0. 1398/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: José Lloret García. Rehabilitació de vivenda unifamiliar en carrer Notari Bonet, núm. 14.

Exp. 4.1.2.0. 1459/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Banco Guipuzcoano. Reforma de sucursal bancaria en Plaça Major, núm .55- baix.

Exp. 4.1.2.0. 1591/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Grupo SR Levante 07, S.L. Construcció d’edifici de 14 habitatges, aparcaments i trasters en carrer San Salvador, carrer Massalavés i carrer Filipines.

Exp. 4.1.2.0. 1820/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Alimentos Fritos, S.L. Execució de solera de sosteniment per a depòsit biològic de depuradora industrial en Av. Llibertad, núm. 27 de ctra d'Albalat.

Exp. 4.1.2.0. 2020/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Jorge Serrano Pérez. Habilitació de local para cafè cafeteria en carrer Bandera Valenciana, núm 7, cantonada amb carrer Pere Morell.

Exp. 4.1.3.0. 617/08.- Llicència d’activitat i obertura. Sol·licitant: Mavici, S.L. Comerç al detall de peces de vestir a l’av. Sants Patrons, núm. 6.

Exp. 4.1.3.0. 901/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Ana Revert Roca. Magatzem de productes a l’av. Dret de Manifestació, s/n.

Exp. 4.1.3.0. 1789/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Marta Blay Langa. Saló de perruqueria al c/ Doctor Ferran, núm. 26-baix.

Exp. 4.1.3.0. 2050/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: José Ángel Ruiz Marí. Centre de formació privat a l’av. Sants Patrons, núm. 27-1r-1a.

Exp. 4.1.3.1. 1389/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Salvador Andrés Magraner. Bar al c/ Doctor Ferran, núm. 38.

Exp. 4.1.3.2. 513/08.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: José Bella Iranzo. Bar-restaurant, a l’av. Dret de Reunió, s/n, nau 29-A.

Exp. 4.1.3.2. 607/08.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: A.C.R. Export, S.L. Fabricació i distribució de components d’aire condicionat per a vehicles, a la Ronda Tintorers, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 729/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Asociación Protectora de Animales de Alzira. Centre de recollida i manteniment d’animals, al Polígon 32, parcel·la 261.

Exp. 4.1.3.2. 974/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Fuegos Artificiales Carlos Pla, S.L. Venda de pirotècnia i disfresses a la pl. Societat Musical, núm. 3-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1044/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Manipulados de Cebollas y Derivados, S.L. Indústria de fabricació de conserves vegetals a la Ctra. Albalat, Camí Pujol, s/n, PAI 04, UEI-042.

Exp. 4.1.3.2. 1077/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Lavandería Alzira, S.L. Bugaderia al c/ Bisbe Gilaberto Martí, núm. 5.

Exp. 4.1.3.2. 1220/08.- Llicència d’activitat. Sol·licitant: Alzisec, S.L. Bugaderia al c/ Albuera, núm. 1.

Exp. 4.1.3.2. 1403/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Elements Proyectos Integrales, S.L. Venda de mobles al c/ Xúquer, núm. 19-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1476/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Grupo MGO, S.A. Servici de prevenció aliena al c/ Mare de Déu del Lluch, núm. 25-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1597/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Sprinter Megacentros del Deporte, S.L. Activitat de venda d’articles per a l’esport, a la ctra. Albalat, s/n, pàrquing Centre Comercial Carrefour.

Exp. 4.1.3.2. 1646/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: La Torxa, C.B. Activitat de restaurant al c/ Gaietà Gómez España, núm. 95-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1976/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Lidel Supermercados, S.A.U. Activitat de supermercat d’alimentació a la ctra. Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 2011/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Caixa d’estalvis de Balears “Sa Nostra”. Activitat d’oficina bancària a l’av. Luis Suñer, núm. 10.

Exp. 4.1.3.2. 2012/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Llavadors Més que Net, S.L. Activitat d’ampliació de centre de llavat de vehicles automòbils a la ctra. Albalat, s/n, Polígon Industrial núm. 2.

Exp. 4.1.3.3. 1862/08.- Canvi de titularitat de llicència d’obertura. Sol·licitant: M. Amparo Murciano Sáez. Carnisseria al c/ Mare de Déu del Lluch, núm. 15.

Exp. 4.3.0.0. 2298/04.- Execució subsidiaria de l'ordre de demolició de vivenda unifamiliar aïllada en polígon 22, parcel·la 21 de la Partida La Solana.

Exp. 4.3.1.0. 931/08.- Infracció d’activitat. Proygan Alzira, S.L. Sala de ball a l’av. Vicente Vidal, s/n.

Exp. 4.4.3.0. 1202/08.- Ordre d’Execució. Desaigüe aire condicionat al carrer Doctor Fleming, núm. 52-3-5. Propietat de Juan Calafat Benaches.

Exp. 4.4.3.0. 1222/08.- Ordre d’Execució. Caiguda d’enderrocs edifici situat a la Plaça Corbeille Essonnes, núm. 7-D. Responsable: Comunitat de Propietaris.

Exp. 4.4.3.0. 2083/08.- Ordre d’Execució. Caiguda d’enderrocs edifici situat al carrer Josep Maria Llopico, núms. 44 i 46. Responsable: Comunitat de Propietaris.

Exp. 2.7.1.0. 460/08.- Aprovació de la 2ª certificació del Programa d’Actuació Integrada del Sector UEI-09, presentada per l’agent urbanitzador “Deltabel, SL”.

Exp. 3.2.3.1. 1492/08.- Proposta de modificació de contracte de l’obra “Repavimentació Plaça Major”.

Exp. 3.3.0.0. 1825/08.- Recepció de les obres “Àrea Recreativa Plaça de la Marina” i substitució de fiança. Adjudicatari: Urbamed Obras y Servicios, S.L.

Exp. 3.3.0.0. 1827/08.- Recepció de les obres i devolució de fiances a Juegos Kompan, S.A. constituïdes per respondre de l’obra “Joc Esportiu  multifuncional a la Plaça de l’Alquerieta”.

Exp. 3.3.0.0. 1978/08.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Forjas El Vulcano, S.L. constituïda per respondre de l’obra “Instal·lació portes al Parc de l’Alquenència”.

Exp. 3.3.0.0. 2076/08.- Recepció de les obres i devolució de fiança a Cocyr, S.A. constituïda per respondre de l’obra “Nuc d’accés ciutat Avinguda Lluís Suñer”.

Exp. 7.4.0.0. 1882/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra  de primera vivenda presentada per Saray Hernández Boquera, vivenda situada a l’Avinguda de la Hispanitat número 7-1-2-7

Exp. 7.4.0.0. 1960/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Lorena Esteban Cifuentes, vivenda situada al carrer Lepanto número 93-baix.

Exp. 7.4.0.0. 1979/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Fabio Izzo, vivenda situada al carrer Ramón i Cajal número 28-2-8.

Exp. 7.4.0.0. 1980/08.-Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Enrique Tortosa García, vivenda situada  al carrer Naranjo número 103-5-21.

Exp. 7.4.0.0. 1990/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Elva Noemí Almendariz Huera, vivenda situada al carrer Piletes número 6-2-3.

Exp. 7.4.0.0. 2010/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Ana Conejero Talavera, vivenda situada al carrer Ángel de l’Alcàsser número 47-3-13.

Exp. 7.4.0.0. 2026/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Luís Daniel Ramos Espinosa i Mª Fabiola Valverde Farinango , vivenda situada al carrer Pedro Esplugues  número 137-10-38.

Exp. 7.4.0.0. 2037/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per María Teresa García Romero , vivenda situada al carrer Requena número 52-3-16.

Exp. 7.4.0.0. 2067/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Daniel Pérez González i Noelia Marín Ferrer. Vivenda situada al c/ Clara Campoamor, núm. 2-2-5-15

RECURSOS HUMANS

Exp.- personal.- Reconeixement de servicis previs de Jesús Ezequiel Llamazares Giner.

Exp. Personal.- Modificació dels servicis previs d'Encarna Giner Blasco, funcionària interina.

Exp. Personal.- Canvi de lloc de treball d'Amparo Vives García.

Exp. Personal.- Canvi de lloc de treball de Mª. Teresa García Belda.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 533/03.- Recurs de Reposició interposat per Ignacio Plasencia Abasolo, en nom i representació d’Antonio Agustín Montalva Julio i Matilde Montalvà Fernández, contra acord de la Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2007.

Exp. 391/07.- Proposta de la Regidora de Serveis Públics sobre concessió d’autorització municipal per a la venda de ciris el dia 21 de març de 2008.

Exp. 391/07.- Proposta de la Regidora de Serveis Públics sobre concessió d’autorització municipal per a la venda de bunyols i xurros en diversos llocs de la via pública d’esta ciutat.

Exp. 25/08.- Proposta de la Regidora de Serveis Públics sobre concessió d’autorització a les comissions falleres per a la instal·lació de casetes de coca-cola en distints punts de la via pública d’esta ciutat.

Exp. 391/07.- Proposta de la Regidora de Serveis Públics sobre autorització per a la instal·lació de parades de venda ambulant a la Plaça Major d’Alzira, durant la Setmana Fallera de l’any 2008.

Exp. 59/08.- Inici expedient de contractació per subhasta de l’obra “Construcció nou accés-Ampliació del cementeri municipal”.

Exp.61/08.- Contractació de publicitat en marquesines per l'entitat Strategia Publicidad y Diseño, SL.

Exp. 73/08. Proposta de la Regidora de Serveis Públics sobre modificació del servei municipal de transport urbà, durant la setmana fallera.

POLICIA LOCAL

Exp. J-32/08.- Sol·licitud de Feyma Restauración S.L. d’ocupació de la via pública en la zona vianants amb taules i cadires al carrer Major Santa Caterina, núm. 2, Pans & Company.

Exp. Multa 06/37791.- Recurs extraordinari de revisió de José Costa Romero, en representació de Disvace.

Exp. Multa 07/20378.- Recurs Potestatiu de Reposició de Miguel Ferrer Tur, en representació de  Pescados Miguel Ferrer, contra el Decret núm. 726.-Direcció de Policia, de data 19-12-07.

Exp. Multa 07/27421.- Recurs Potestatiu de Reposició de José Hernández Salvaleda, en representació de José Hernández Artés, contra el Decret núm. 018.-Direcció de Policia, de data 25-01-08.

Exp. J-33/08.- Sol·licitud de Alejandra Alcolea Barberá d’ocupació de la via pública en la calçada de rodatge amb taules i cadires al carrer Dr. Just, núm. 12, Bar Zeta.

Exp. J-34/08.- Sol·licitud de Manuel Sánchez Martínez d’ocupació de la via pública en la vorera amb taules i cadires al carrer Gandia, núm. 11, Bar Ca Manolo.

Exp. J-35/08.- Sol·licitud de la falla Camí Nou, per a tancar el trànsit de la plaça 1 de maig, el dia 09-03-08, amb motiu d'una festa infantil.

Exp. J-36/08.- Sol·licitud de l'associació ASPERGER Y TGD per a cremar una xicoteta falla el dia 08-03-07, en la plaça Constitució, cantó amb el carrer Xulvi.

Exp. J-07/08.- Sol·licitud d’Ángel Eugenio Lozano Pérez d'autorització per a  instal·lar una “jaima” en la calçada de rodatge al carrer Pare Castells, cantó c/ Dr. José González, bar Tres Hermanos.

SANITAT

Exp. 28/C/08. Anàlisi de les Fonts del Terme Municipal d'Alzira, per la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

CULTURA

Exp. 07/274.23.- Concessió d'ajudes per a menjador escolar curs 2007/2008, febrer 2008.

Exp. 08/110.49.- Processó Setmana Santa 2008.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 08/010.- Sol·licitud ingressos en la Residència Municipal de Persones Majors.

Exp. 08/034.- Prestacions Econòmiques Reglades PER.

Exp. 08/046.- Sol·licitud treballs en benefici de la comunitat per delictes contra la seguretat viària.

Exp. 08/047.-Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 08/048.- Sol·licitud del servici d’ajuda a domicili.

Exp. 08/051.- Sol·licitud inclusió en el programa menjar a casa.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-03-1100.- Modificació de crèdits núm. 3/08 al pressupost general per generació de crèdits

Exp. 2008-04-1100.- Modificació de crèdits núm. 4/08 al pressupost general per transferències.

Exp. 2008-09-1107.- Ordenació de gastos núm. 9/08.

Proposta de contracte de manteniment anual de la web dinàmica en l’Ajuntament d’Alzira.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

 

LA ALCALDESA

 

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal