Sessió ordinària 15 d’abril de 2008

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
jueves, 17 de abril de 2008
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 13/2008 - Ajuntament d'Alzira

Sessió ordinària 15 d’abril de 2008


ORDRE DEL DIA

Lectura i aprovació dels esborranys de les actes de les sessions dels dies 6 i 13 de febrer de l’actual.

Correspondència i disposicions oficials.

SECRETARIA

Exp. P-043/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Rosa Mª Safont Martí, en representació de “Alfredo Giner Comunicaciones, S.L.”, per danys en vehicle per caiguda d’una senyalització provisional en av. Hispanitat.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.2.0. 183/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Salvador Andres Magraner. Habilitació de planta baixa per a bar en carrer Doctor Ferrán, núm. 38.

Exp. 4.1.2.0. 1287/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Juan Cortés Torres. Construcció de vivenda unifamiliar aïllada en parcel·la 302-a de l’Urbanització El Respirall.

Exp. 4.1.2.0. 2283/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant:: Carlos Bernia Sanjuan. Construcció de vivenda unifamiliar aïllada en polígon 22, parcel·la 10-12.

Exp. 4.1.2.0. 2359/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Mario España Iranzo. Rehabilitació de vivenda unifamiliar en carrer Méndez Núñez, nº 17.

Exp. 4.1.3.0. 2552/07.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Naim El Omri. Locutori al c/ Pare Castells, núm. 55-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1687/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Antonia Sánchez Moro. Botiga de roba al c/ Francisco Oliver Alcalde, núm. 26-baix.

Exp. 4.1.3.0. 1782/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Najat Safsafi. Locutori al c/ José María Llopico, núm. 27.

Exp. 4.1.3.0. 2147/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Romar Baby’s, C.B. Comerç al detall d’articles de seguretat per al bebé al c/ Xúquer, núm. 26.

Exp. 4.1.3.0. 2292/08.- Certificat de compatibilitat urbanística i autorització d’inici d’activitat. Sol·licitant: Diego Alberto Pinieri Calafat. Impressió gràfica al c/ Doctor Vicente Segura, núm. 3-baix.

Exp. 4.1.3.1. 410/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Vicente José Ferrer Ibáñez. Establiment per a menjars preparats i venda d’articles d’alimentació al c/ Pere Esplugues, núm. 56.

Exp. 4.1.3.2. 186/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Helados y Postres, S.A. Activitat d’oficina a la ctra. Albalat, parcel·la 11.01, 2a planta.

Exp. 4.1.3.2. 728/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: M. Noelia Carrió España. Laboratori de pròtesis dentals al c/ Pare Vicent Ribes, cantonada amb c/ Prior Morera.

Exp. 4.1.3.2. 1150/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Grupo Kylins Import-Export, S.L. Emmagatzemament i distribució d’accessoris per a llànties d’automòbil a l’av. Democràcia, núm. 63, nau 2 A.

Exp. 4.1.3.2. 1318/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: José  Bella Iranzo. Bar-Cafeteria, al c/ Maria Moliner, núm 2-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1360/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Activitat d’oficina comarcal “La Ribera Alta” al c/ Pintor Sorolla, núm. 4.

Exp. 4.1.3.2. 1654/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Mohamed Benelkahi Houb. Exposició i venda de vehicles d’ocasió a l’av. Igualtat, s/n

Exp. 4.1.3.2. 2177/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Aguas Potables San Bernardo, S.L. Activitat de magatzem de material de xarxes d’aigües a l’av. Dret de Manifestació, s/n, nau 6, polígon industrial Tisneres.

Exp. 4.1.3.2. 2322/08.- Certificat de compatibilitat urbanística. Sol·licitant: Solaer, S.L. Activitat d’empresa instal·ladora d’energies renovables a l’av. Dret de Manifestació, s/n, polígon industrial Tisneres.

Exp. 4.1.3.3. 945/08.- Canvi de titularitat de llicència d’obertura. Sol·licitant: María Rosario Gacía Martínez. Immobiliària al c/ Pare Castells, núm. 4.

Exp. 4.1.3.3. 2286/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: González Digifoto, S.L. Venda de material fotogràfic, televisió i hifi al c/ Benito Pérez Galdós, núm. 28.

Exp. 4.1.3.8. 1353/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Tableros Castells, S.A. Indústria de xapat de taulers a la ctra. Gandia, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 1358/07.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Ballestas Murnez, S.A. Taller de reparació de ballestes a la ctra. Albalat, s/n.

Exp 4.1.5.2 1733/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer Pedro Esplugues núm. 147-2-3. Sol·licitant Isabel Carmona Estudillo.

Exp. 4.1.5.2. 2218/08.- Llicència municipal de segona o posterior ocupació per a vivenda situada al carrer Xúquer núm. 19-2-4. Sol·licitant Salvador Rosell Corts.

Exp. 4.3.0.0. 642/07.- Inici de procediment de protecció de la legalitat urbanística per infracció urbanística. Amelia Ferris Goig. Construcció de teulada adossada a vivenda lindant, de 4 x 7 metres aproximadament i cobrir de teulada àrab un 10 m2 en polígon 50, parcel·la 145.

Exp. 4.3.1.0. 1843/08.- Infracció d’activitat. Adela Talens Gómez. Escola de dansa, al c/ la Pau, s/n, 1r. pis.

Exp. 3.2.3.1. 2326/08.- Proposta modificació de contracte de l’obra “Poliesportiu a l'aire lliure – pista d’atletisme Tulell (rehabilitació pou de regants i magatzem de material deportiu). Contractista: Constructora Hormigones Martínez, S.A.

Exp. 7.4.0.0 2246/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra  de primera vivenda presentada per Carmen Montero Marimon, vivenda situada a l’avinguda Vicente Vidal núm. 46-6-48.

Exp 7.4.0.0 2312/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Laura Oliver de la Merced. Vivenda situada al carrer Nord núm. 18-3-7.

Exp 7.4.0.0 2313/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Josep Miralles Blasco i Cristina Asunción Hermita Conejero. Vivenda situada al carrer Pintor Sorolla núm. 5-1-2.

Exp 7.4.0.0 2317/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Jorge Diaz Roldán i Ana Isabel Roig Landete. Vivenda situada al carrer Nord núm. 16-1-2.

Exp. 7.4.0.0 2319/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Cristian Muñoz Ibañez i Mª José Fernández Villalva. Vivenda situada al carrer Clara Campoamor núm. 2-2-5.

Exp 7.4.0.0 2320/08.-Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Javier Ferrer Selva i Silvia Alcolea Mota. Vivenda situada al carrer Clara Campoamor núm. 2-4-12.

Exp. 7.4.0.0 2333/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Javier Parada Vayá. Vivenda situada al carrer Lepanto núm. 58-1-2.

Exp 7.4.0.0 2334/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Sergio Montalvá Furió i Ana Rabadán Játiva. Vivenda situada al carrer Clara Campoamor núm. 2-2-6.

Exp 7.4.0.0 2340/08.- Sol·licitud de subvenció per a la compra de primera vivenda presentada per Germán Sirilo Cueva Aguilar. Vivenda situada al carrer Piletes núm. 61-3-3.

RECURSOS HUMANS

Exp. 428/07.- Aprovació de llista definitiva i data del primer exercici de la convocatòria per a conformar borsa de treball d’Oficial de Servicis Múltiples d’Agricultura.

Exp. 87/08.- Aprovació de les bases que han de regir la convocatòria per a conformar borsa de treball d’oficial de 1a obrer.

Exp. PERSONAL.- Reconeixement de triennis de personal funcionari i laboral fix amb efectes econòmics d’abril del 2008.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 300/02.- Autorització a Aguas de Valencia, S.A. per a la realització del projecte “Anul·lació d’abocaments al Barranc de La Casella”.

Exp. 467/04.- Escrit de Electrotécnia Cebrian, SL, sol·licitant la devolució de la garantia definitiva per finalització del contracte “Adequació de les instal·lacions elèctriques de la Casa Consistorial. Fase I”.

Exp. 61/08.- Contractació de publicitat en marquesines per l’entitat Strategia, Publicitat i Diseny, SL

Exp. 100/08.- Escrit d’Aigües Potables San Bernardo, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a diferents abonats per falta de pagament.

POLICIA LOCAL

Exp. J-59/08.- Sol·licitud de Emilia Carretero Aroca, d’ocupació de la via pública en la vorera amb taules i cadires a l’av. del Parc, núm. 25, Cafetería-croissantería Tertulia.

Exp. J-60/08.- Sol·licitud de Salvador Boluda García, d’ocupació de la via pública en la vorera amb taules i cadires al carrer Aigües Vives, núm. 19, Bar Les Bases.

Exp. J-61/08.- Sol·licitud del I.E.S, José Mª Parra per a realitzar la “XVI Volta al Parra” el dia 25-04-08.

Exp. J-62/08.- Sol·licitud d’Àngel David Bartolomé Martínez, per a ocupar la via pública en la zona peatonal amb taules i cadires a la plaça Casasús, núm. 7, coberta amb una estructura (carpa/jaima), a la plaça Casasús, núm. 7, Bar Sant Roc.

Exp. J-63/07.- Sol·licitud de Alzifred Suministres Frigorífics S.L.L. d'una zona de càrrega i descàrrega al carrer Santocildes, núm. 45-47.

Exp. J-64/08.- Sol·licitud de la falla Colonia Ana Sanchis per a realitzar una festa temàtica a la plaça Ana Sanchis, el dia 19-04-08.

CULTURA

Exp. 08/078.54.- Preu públic per a participar en el programa d'oci alternatiu nocturn dirigit a jóvens, per al període d'abril 2008 a març 2009.

Exp. 08/151.24.- Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir el concurs per a la contractació, per mitjà de procediment obert, de la gestió del servici de les Escoles de primer cicle d'Educació Infantil de titularitat municipal.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 07/113.- Programació setmana intercultural.

Exp. 08/074.- Sol·licitud del permís especial d’estacionament per a discapacitats físics.

Exp. 08/075.- Sol·licitud inclusió en el programa major a casa.

Exp. 08/076.- Sol·licitud ingressos en la Residència Municipal de Persones Majors.

INTERVENCIÓ

Exp. 2008-15-1107.- Ordenació de gastos núm. 15/08.

Exp. 2008-06-1100.- Modificació de crèdits núm. 6/08 al pressupost general per transferències.

ARXIU MUNICIPAL

Exp. 14/08.- Sol·licitud d’Acció Republicana Democràtica Espanyola (ARDE) de documentació referent a la proclamació de la II República en Alzira.

Exp. 15/08.- Cessió de Pergamins de l’Arxiu Municipal a l’Exposició “Jaume I, Rei Legislador”.

Despatx extraordinari.

Precs i preguntes.

 

LA ALCALDESA

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal