Sessió ordinària 26 de gener de 2009

" />

Jueves, 18 de julio de 2024 Edición diaria nº 6.313 Año: 18 Noticias: 46.446 Fotografías: 109.500 Comentarios de usuarios: 125.876
EL SEIS DOBLE
miércoles, 28 de enero de 2009
Clic en la foto para ampliar
Ver imágenes de esta noticia
1

 Junta de Govern nº 4/2009 – Ajuntament d’Alzira

Sessió ordinària 26 de gener de 2009


ORDRE DEL DIA

Correspondència i disposicions oficials.

ACCIÓ SOCIAL

Exp. 09/008.- Sol·licitud d’ingressos en les residències municipals de persones majors.

Exp. 09/016.- Sol·licitud d’ingrés en centre de dia.

cultura

Exp. 09/003.22.- Sol·licitud de subvenció, a la Conselleria d'Educació, per a la formació de persones adultes.

Exp. 08/487.52.- Tallers del SARC 2009.

Exp. 09/004.23.- Classes de valencià i castellà per a alumnes estrangers.

IDEA

Exp. 20/08.-Dació compte de la justificació de subvenció de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació per import de 10.595 € per a la realització d’accions en urbanisme comercial: Renovació de l’enllumenat del carrer Hort dels Frares i av. Pare Castells. (Exercici 2008)

Exp. 35/08.- Denegació de l'ajuda municipal a la creació d’empreses en Alzira per a l’exercici 2008 de Mª Jose Boluda Carrión.

Exp. 02/09.- Gasto a justificar per a visita a la Feria Internacional de Turismo “FITUR 2009”.

POLICIA LOCAL

Exp. J-206/08.- Sol·licitud de la Muntanyeta de Benicull, S.L., per ubicar un estan publicitari en l’avinguda Luis Suñer, els dimecres de febrer, març i abril de 2009.

Exp. J-05/09.- Sol·licitud de Manos Unidas-Alzira, per a realitzar la “4ª. Carrera Solidaria Familiar”, el dia 8-02-09.

RECURSOS HUMANS

Exp. 338/08.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador dels aspirants presentats a la convocatòria per a conformar la borsa de treball de Treballadors Mediambientals i ordre de crida de la borsa.

Exp. 339/08.- Dació de compte de les actes emeses pel Tribunal Qualificador dels aspirants presentats a la convocatòria per a conformar la borsa de treball de Peó Servicis Diversos: Museu-Murta i ordre de crida de la borsa.

SECRETARIA

Exp. P-160/08.- Reclamació per responsabilitat patrimonial formulada per Amparo Moyano Aznar per caiguda en Pl. Major per rajol en mal estat.

SERVEIS PÚBLICS

Exp. 10/09. Escrit d’Aguas Potables San Bernardo, SA, pel qual comunica la suspensió de subministrament d’aigua potable a varis abonats per falta de pagament.

URBANISME

4.1.1.0. Obres menors. Sol·licituds de llicències.

Exp. 4.1.1.0. 441/06.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Mediterranea Norte Sistemas de Cable, S.A Canalització subterrània de telecomunicacions per donar servei d’ampliació als Nodos AZ1D i AZ2C.

Exp. 4.1.1.0. 1109/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: José Hidalgo Martínez. Substitució d’una porta de doble fulla de fusta en façana per un altra de garatge basculant, amb modificació de forat en carrer Tetuán, núm. 71.

Exp. 4.1.1.0. 1119/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Fernando Romero Molina. Xapar cuina, cambra de bany i canvi de portes en carrer Major Santa Maria, núm. 45- baix dreta.

Exp. 4.1.1.0. 1352/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Heralbo, S.L. Connexió a la xarxa de clavegueram municipal en carrer Balmes, cantonada amb carrer Doctor Ferran.

Exp. 4.1.1.0. 2118/08.- Llicència d’obres menors. Sol·licitant: Comunitat de Propietaris av. Sants Patrons, núm. 27. Restauració de façana principal i posterior en av. Sants Patrons, núm. 27.

Exp. 4.1.2.0. 4027/08.- Llicència d’obres majors. Sol·licitant: Ricardo Bella Gomis. Reforç de façana i reparació de coberta en carrer Abem Tomlús, núm. 15, cantonada amb carrer Cid.

Exp. 3.1.2.0. 4039/08.- Aprovació del projecte obra Construcció de Pistes de Pàdel a la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.

Exp. 3.1.2.0. 4040/08.- Aprovació del projecte obra substitució d’enllumenat públic avinguda del Parc.

Exp. 3.1.2.0. 4041/08.- Aprovació del projecte obra Mur de tancament Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar.

Exp. 3.1.2.0. 4042/08.- Aprovació del projecte obra Reforçament Forjats i substitució coberta Casona de la Murta.

Exp. 3.1.2.0. 4044/08.- Aprovació del projecte d’obra Actualització de l’enllumenat públic al barri de les Basses.

Exp. 3.1.2.0. 4045/08.- Aprovació del projecte obra Tancament accessos al Parc de l’Alquenència.

Exp. 3.1.2.0. 4046/08.- Aprovació del projecte obra Renovació Senyalització Horizontal viària. Seguretat vial.

Exp. 4.1.3.1. 104/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Mcdonald’s S.A. Restaurant de servei ràpid i carpa de jocs infantils al Centre Comercial, Carretera d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.1. 814/08.- Arxiu de la sol·licitud de llicència municipal d’obertura per a l’activitat d’immobiliària al carrer Reis Catòlics núm. 97. Sol·licitant: Promociones Inmobiliarias Mediteranea S. XXI, S.L.”.

Exp. 4.1.3.1. 2093/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: Mulan Fast Food, S.L. Restaurant a l’avinguda Hispanitat núm. 7.

Exp. 4.1.3.1. 2520/08.- Llicència d’obertura. Sol·licitant: A.S.C. Extinción, S.L. Empresa instal·ladora de sistema de protecció contra incendis al Camí de Sant Bernabeu, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 293/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Reslari, S.L. Sala de banquets, hotel i cuina, a l’avinguda dels Esports, s/n.

Exp. 4.1.3.2. 806/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Leonor Encarnación Sala. Venda de pintures al carrer Jose Todolí Cucarella núm. 19.

Exp. 4.1.3.2. 874/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Lacats de la Ribera, S.L. Lacat de mobles al Polígon Sales Solaz, Nau 17.

Exp. 4.1.3.2. 942/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Grupo DRL Alquiler de Herramientas para la construcción, S.L. Arrendament de ferramentes per a la construcció, a l’avinguda Dret de Reunió, núm. 47.

Exp. 4.1.3.2. 1065/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Cafeteria Velázquez, S.L. Cafeteria a l’avinguda Sants Patrons núm. 8.

Exp. 4.1.3.2. 1385/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Gercos, S.L. Preparació i distribució de menjars per endur-se al carrer Gabriela Mistral núm. 31-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1455/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Jose David Morán Bercianos. Cafeteria al carrer Benito Pérez Galdos núm. 62-baix.

Exp. 4.1.3.2. 1524/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Banco Guipuzcoano. Oficina bancària a la Plaça Major núm. 55-baix.

Exp. 4.1.3.2. 2210/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Cooperativa Hortofrutícola de Alzira, Alzicoop, Coop.V. Ampliació estació de servei de 75000 litres, a la Carretera Alzira-Carcaixent, km 0’4.

Exp. 4.1.3.2. 2496/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Francisca Ferrer Pardo. Bar-Cafeteria al carrer Jose Todolí Cucarella núm. 8.

Exp. 4.1.3.2. 3313/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Alvarez Beltran, S.A. Comerç de material elèctric a l’avinguda de la Igualtat núm. 6,7, Polígon Tisneres.

Exp. 4.1.3.2. 3317/08.- Llicència ambiental. Sol·licitant: Talleres Ferauto 2008, S.L. Taller de planxa i pintura d’automòbils al carrer Moliners, Parcel·la 27 del Polígon Industrial núm. 1.

Exp. 4.1.3.3. 549/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Herminio Crespo Servicios, S.L. Cafeteria a la Plaça Major núm. 25 baix.

Exp. 4.1.3.3. 925/08.- Arxiu de la sol·licitud de canvi de titularitat de llicència d’obertura de l’activitat de verduleria al carrer Verge de la Murta núm. 25. Sol·licitant: Jesus Alcudia Fernandez.

Exp. 4.1.3.3. 772/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Mª Carmen Martínez Martínez. Venda de productes alimentaris al carrer Lutxana núm. 4.

Exp. 4.1.3.3. 1117/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Oliver i Gadea Associats, S.L. Venda de pa al carrer Verge del Lluch núm. 11.

Exp. 4.1.3.3. 1614/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Driss Bouzouad. Tenda de roba al carrer Cristòfol Monterde núm. 23.

Exp. 4.1.3.3. 3735/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant:: Mª Carmen Hernandez Brines. Bar al carrer Cristòfol Monterde núm. 21.

Exp. 4.1.3.3. 3747/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant: Decoraciones Valtor, S.L. Venda de productes de decoració, papers pintats, manualitats i pintures al carrer Josefina Piera núm. 6-baix.

Exp. 4.1.3.3. 3934/08.- Canvi de titularitat llicència d’obertura. Sol·licitant:: Francisco Javier Rosario Mata. Agència immobiliària al carrer Francesc Oliver Batle núm. 22-baix.

Exp. 4.1.3.8. 559/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Bepi Química, S.L. Fabricació de pintures al Polígon Tisneres, Nau 9.

Exp. 4.1.3.8. 567/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Alzicoop, Coop.V. Estació de servici a la Carretera de Carcaixent, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 575/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Euroburo, S.A. Fabricació de mobiliari d’oficina, a la Carretera de Benicull, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 579/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Hilaturas Presencia, S.A. Transformació de fils a la Carretera de Corbera, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 580/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Sudmaf, S.A.U. Fabricant de maquinària hortofrutícola a la Carretera d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 605/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Fomento y Reciclaje de Plasticos, S.L. Indústria de transformació de plàstic a l’avinguda Carcaixent, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 1002/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Lamparas Rafael Tormo, S.A. Fabricació de llums al Polígon Industrial núm. 1.

Exp. 4.1.3.8. 1070/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Metal Vila, S.L. Fusteria metàl·lica a la carretera d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 1071/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Vilamaq, S.L. Fusteria metàl·lica a la carretera d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 1072/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Vicente Vila, S.L. Fusteria metàl·lica a la carretera d’Albalat, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 1527/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Autollinsus, S.L. Taller de planxa, pintura i mecànica d’automòbils a la carretera de Benicull, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 1532/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Vibroprensados Perelló, S.L. Fabricació d’articles de ciment a la carretera de Corbera, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 3239/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Fontxuquer, S.L. Oficines i magatzem de fontaneria al carrer Ferrers, s/n.

Exp. 4.1.3.8. 3242/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Jardín y Martínez, S.L. Magatzem de construcció al Polígon Industrial Fraca núm. 9.

Exp. 4.1.3.8. 3359/08.- Permís d’abocament. Sol·licitant: Alcodar Tracción, S.A. Venda i reparació de turismes (Concessionari Opel), a l’avinguda de la Sobirania Nacional, s/n.

Exp. 4.1.5.2. 4011/08.- Llicència segona ocupació carrer Pio XII, 2-2ª. Sol·licitant: Juan José Jiménez Muñoz.

Exp. 4.3.0.0. 877/08.- Infracció urbanística per obres sense llicència consistents en la col·locació de porta de garatge basculant modificant el forat existent (finestra) en carrer Callao, núm. 21. Benone Stoican.

Exp. 4.3.0.0. 2295/08.- Ordre de demolició sense llicència consistent en instal·lació de carpa amb estructura metàl·lica d’uns 100 m2 en polígon industrial de ctra. d’Albalat. Promotor: Sor Ibérica, S.A.

Exp. 4.4.3.0. 3971/08.- Orde d’execució. Caiguda d’enderrocs a via pública, carrer Doctor José González, 31. Responsable: Remedios Fábregues Zapata.

Exp. 4.4.3.0. 4015/08.- Orde d’execució. Despreniment d’enderrocs dins celobert edifici carrer José Todolí Cucarella, núm 16. Responsable: Comunitat de propietaris carrer José Todolí Cucarella, núm 16.

Exp. 4.6.0.0. 3918/08.- Informe Sor Ibérica S.A. aigües subterrànies Barranc Cañada. Sol·licitant: Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Exp. 4.6.0.0. 4003/08.- Informe inici projecte autovia CV-50 l’Alcudia-Sueca. Sol·licitant: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

Exp. 7.1.0.0. 908/08.- Dació de compte sentencia núm. 424/08 del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 9, de València, recaigut en el procediment agreujat núm. 901/07 interposat per Vicente Roses Fayos i Antonia Bohigues Peris, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 16-11-05.

Despatx extraordinari. Precs i preguntes.

LA ALCALDESA

 

El Seis Doble no corrige los escritos que recibe. La reproducción de este texto es literal; fiel a las palabras, redacción, ortografía y sentido del autor/es.

Etiquetas de esta noticia

PolíticaJuntas de Gobierno

Comentarios de nuestros usuarios a esta noticia

rosario - 01/02/2009
me gustaria saber porque en la zona de la avenida cuando hay un coche mal estacionado la grua tarda menos de un cuarto de hora y en la zona de lalquerieta hay un camión y un coche obstruyendo la carretera y ha venido la policia a las 12:30 y la grua no aparece , la pregunta es : ¿ porque no denuncian y viene la grua al instante , estan esperando a los dueños para que quiten el coche? porfavor menos favoritismo , que la alquerieta tambien es alzira

Añadir un comentario

Pregunta de verificación


¿De qué color es el cielo? Azul, rojo o verde
 

Respuesta de verificación

 * Contesta aquí la respuesta a la pregunta arriba mencionada.

Autor

 * Es obligatorio cumplimentar esta casilla con un Nick o nombre real. No utilizar la palabra "Anónimo" o similares.

Email

 * La dirección no aparecerá públicamente pero debe ser válida. En caso contrario no se editará el comentario. Se comprobará la autenticidad del e-mail, aunque no se hará pública, siguiendo nuestra política de privacidad.

ComentarioAntes de enviar el comentario, el usuario reconoce haber leído nuestro aviso legal, observaciones y condiciones generales de uso de esta web.
*El comentario puede tardar en aparecer porque tiene que ser moderado por el administrador.

*Nos reservamos el derecho de no publicar o eliminar los comentarios que consideremos de mal gusto, ilícitos o contrarios a la buena fe; así como los que contengan contenidos de carácter racista, xenófobo, de apología al terrorismo o que atenten contra los derechos humanos.

*EL SEIS DOBLE no tiene por qué compartir la opinión del usuario.
El Seis Doble. Todos los derechos reservados. Aviso Legal